HunterThinks.com

Feinga ke toe fakafoki mai mei he loto mafasia, loto-hoha'a, PTSD, pea 'oku 'i ai ai 'a e loto-hoha'a

Ongo'ingofua 'a e ngaahi ola 'o e moveuveu 'o e loto-hoha'a

A specific example of how my disorders interfere with me earning money.

⇒ Read

'I he taimi 'oku ou ’ na'e tuli ia 'apongipongi 'a m, Kuo pau ke u li'aki 'a e ngaahi me'a 'aonga

Pressure cooker

'Oku koe'uhi taonakita.

⇒ Read

Dan 'iate 'o e 'Eiki & 'Api LLC maumau'i 'ene tukupa

Dan 'iate

'Oku ako'i 'e Dan 'iate 'a e kakai “Right-Minded 'o e ngaue fakataha” Dan 'iate, 'eku Tamai, owns Lord & 'Api LLC. Ko ha tokotaha fai fale'i ki he pisinisi, 'Oku ne ako'i ha kakai kehe 'oku nau ma'u ha tufakanga ke tauhi 'enau ngaahi tukupaa. Dan Hogan said he would help me December 14, 2017 + $25.00 Money Received Paid by Lord & Hogan LLC http://lordandhogan.com/ [email protected] Note from Lord & . . .

⇒ Read

Taonakita, pe kaiha'a ke mo'ui?

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

'Oku ’ mita 'e mamahi'ia. 'Oku don ’ fie ma'u fe'unga ke mo'ui. 'A ia ko e lelei ange: taonakita pe kaiha'a? 'Oku ou fehi'a fakatou'osi ke fili mei ai. Kapau ’ fie ma'u au ke u fili 'i he vaha'a 'o kinautolu 'e t: tokoni.

⇒ Read

Fetu'utaki ki he 'api 'o e Hunter

'Imeili

Fetu'utaki ki he Hunter 'api 'i he ngaahi founga malu fakatautaha mo fakafo'ituitui.

⇒ Read

Happiness

What would make me happy?

⇒ Read

'Ikai ha me'akai. 'Ikai ha pa'anga.

Palanisi 'o e PayPal $2.50

I’m out of food and money.

⇒ Read

Ha me'a lelei ma'a e taonakita

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

'Oku lahi fau hoku mamahi. Eight years of history says my situation will not improve. 'Oku fakapoto 'a e taonakita.

⇒ Read

Te u lava ’ m a'u atu

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

Kapau na'a ku ma'u ha ki'i pa'anga lahi ange, 'Oku ke lava 'o fakahaofi ha pa'anga 'i he me'akai.

⇒ Read

'Oku totongi mamafa 'a e masiva: fakatau 'i he hu koloa lalahi

Chedraui coupon

Kapau na'a ku ma'u ha ki'i pa'anga lahi ange, 'Oku ke lava 'o fakahaofi ha pa'anga 'i he me'akai.

⇒ Read