HunterThinks.com

Pelan paling baik sekalipun tikus dan lelaki pergi sering serba salah

Dicatat: 06 Mac 2018
dikemaskini: 11 April 2018

bunuh diri, atau mencuri untuk terus hidup?

Saya dalam kesakitan yang tetap. Saya tidak mempunyai cukup untuk terus hidup. Manakah yang lebih baik: bunuh diri atau mencuri? Saya benci kedua-dua pilihan.

Jika anda tidak mahu saya untuk memilih antara mereka: membantu.

Pages tagged with:

,