[ആർക്കൈവ്] All of my possessions were stolen

Fox Tactical Advanced Mountaineering Pack

ഓൺ 1 നവംബര് 2015 in Oaxaca, മെക്സിക്കോ, my backpack with everything I own, was stolen. The only things I have left are the clothes I was wearing and the things that were in my pockets.

Grandma and Grandpa are still in love

My wonderful grandmother died in August 2015, and her last gift to me was an US$3500 inheritance, which gave me a huge boost towards getting my life back together. I spent that money to build a life that had low day-to-day expenses: a good hiking backpack, camping equipment, cooking equipment, hunting gear to save money on food, and other things that allowed me to spend as little money as possible to survive. All of it was stolen except the clothes I was wearing and the things in my pockets. The police report is below; the details are in Spanish and some of the items are described in Spanish, but almost 100 of the items are listed in English.

I do not have enough money to replace the stolen items because I have less than US$900 for lodging, ഭക്ഷണം, , വൈദ്യം (and my medicine costs over US$40 per week). So that I can again be self-sufficient, my goal is to raise US$3500 to replace my grandmother’s inheritance. If you can, please donate a small amount using the buttons below. Whether or not you can donate, please share this page with other people because they might help me to get back on my feet. നന്ദി!

പ്രകാരം 2:35 p.m. (Mexico City) 19 നവംബര് 2015, US$256.00 raised. നന്ദി!

  • ഗൂഗിൾ വാലറ്റ്
  • ആമസോൺ പേയ്മെന്റുകൾ

എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇമെയിൽ [email protected] ആണ്

Another option is to support me with smaller recurring amounts. This helps me to plan ahead.

അതേ കുറഞ്ഞ എന്നെ സഹായം

അതേ കുറഞ്ഞ എന്നെ സഹായം

അതേ കുറഞ്ഞ എന്നെ സഹായം

More currency options
ഓസ്ട്രേലിയകാനഡചെക്ക് രെബുബ്ലിച്ഡെന്മാർക്ക്ഹോംഗ് കോങ്ങ്ഹംഗറിഇസ്രായേൽജപ്പാൻമെക്സിക്കോന്യൂസിലാന്റ്നോർവേഫിലിപ്പീൻസ്പോളണ്ട്റഷ്യസിംഗപ്പൂർസ്വീഡൻസ്വിറ്റ്സർലൻഡ്തായ്വാൻതായ്ലൻഡ്

കൂടുതല് വായിക്കുക