HunterThinks.com

Լավագույն ածածծ ծրագրերը մկների եւ տղամարդկանց գնալ յաճախ ծուռ

Self-surgery #1: trying to remove the tumor and both moles

Cutting a mole

Trying to cut the diseases off my body.

⇒ Read

Self-surgery: screen test

This was the final screen test before I tried self-surgery.

⇒ Read

Self-surgery preparation: tumor or moles

Equipment for self-surgery

I have my equipment ready for doing surgery on myself. I don’t have local anesthesia. I most want to remove the large tumor on my chest because it is uncomfortable and because it is ugly.

⇒ Read

Local help (I hope)

Cut finger

Three steps to healing.

⇒ Read

The cure is cheaper than the illness

Supporting my recovery is less expensive than supporting my suffering.

⇒ Read

Watch

Why do I help people who try to rob me?

⇒ Read

The budget

Gravestone

I wish I didn’t have to waste so much time every week writing posts begging for permission to live.

⇒ Read

attrition

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

Է վերջին 26 ժամեր, Ես չեմ տեղափոխվել շատ. Ես քնում այնքան, որքան ես կարող եմ, բայց ես ունեի մղձավանջներ, իմ պարանոցի ցավում, եւ ես զգում եմ մի տեսակ քոր առաջացնող ամբողջ. Ես քնած է գետնին կողքին մի շենքում, եւ մի քանի րոպե առաջ, a guy tried to steal my phone from my . ..

⇒ Read

Better symptoms, cleaner, but nothing is free

Some good things, a potentially great contact, I smell pretty, and the cost.

⇒ Read

Daily cost, no electricity & leprechauns

Pot of gold

To stay alive, I need US$9.70 per day for medicine. I need more if I am to heal and be able to work.

⇒ Read