HunterThinks.com

Trying to recover from depression, anxiety, PTSD, and panic disorder

Pan dwi'n troi allan yfory, Mae'n rhaid i mi roi'r gorau eitemau defnyddiol

popty pwysau

Mae hunanladdiad yn ddi-boen.

⇒ Read

Dan Hogan o Lord & Hogan LLC torri ei ymrwymiad

UNDER Hogan

Dan Hogan yn dysgu pobl “Gwaith Tîm Dde-blaid” UNDER Hogan, fy nhad, owns Lord & Hogan LLC. Fel ymgynghorydd busnes, mae'n dysgu pobl eraill bod ganddynt rwymedigaeth i gadw eu hymrwymiadau. Dan Hogan said he would help me December 14, 2017 + $25.00 Money Received Paid by Lord & Hogan LLC http://lordandhogan.com/ [email protected] Note from Lord & . . .

⇒ Read

hunanladdiad, neu dwyn i oroesi?

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

Im 'i mewn poen cyson. Nid oes gennyf ddigon i oroesi. Pa yn well: hunanladdiad neu ddwyn? Rwy'n casáu y ddau opsiwn. Os nad ydych am i mi ddewis rhwng y rhai: helpu.

⇒ Read

Cyswllt Hunter Hogan

E-bost

Cysylltwch â Hunter Hogan drwy ddulliau diogel a phreifat.

⇒ Read

hapusrwydd

Beth fyddai'n gwneud i mi yn hapus?

⇒ Read

Dim bwyd. Dim arian.

cydbwysedd PayPal $2.50

I’m out of food and money.

⇒ Read

Mae achos rhesymegol ar gyfer hunanladdiad

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

Mae fy poen yn enfawr. Wyth mlynedd o hanes yn dweud na fydd fy sefyllfa yn gwella. Mae hunanladdiad yn rhesymegol.

⇒ Read

Ni allaf gael y blaen

Fight the power. Hunter Hogan at HunterThinks.com

Os wyf wedi ychydig mwy o arian, Gallwn i arbed arian ar fwyd.

⇒ Read

Mae tlodi yn ddrud: prynu mewn swmp

Chedraui coupon

Os wyf wedi ychydig mwy o arian, Gallwn i arbed arian ar fwyd.

⇒ Read

Helo argyfwng, fy hen gyfaill

Houston, we have a problem. Sending thoughts and prayers.

ar 11 Chwefror 2018, Mae'n rhaid i mi dalu rhent neu symud allan. Does gen i ddim arian ar gyfer rhent, felly mae'n rhaid i mi gynllunio lle y byddaf yn symud. Mae hynny'n gofyn am amser, ynni, ac arian. Os byddaf yn symud, Ni allaf wneud y feddyginiaeth a fydd yn gwella fy. Os byddaf yn treulio amser, ynni, ac arian chynllunio symud, then I’m . ..

⇒ Read